شرکت سرمایه‌گذاری ارس‌صبا

25 Apr 2024 / پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیلانه شرکت سرمایه گذاری ارس صبا به شماره ثبت 144626 یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۵آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیلانه شرکت سرمایه گذاری ارس صبا به شماره ثبت 144626

بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت که در ساعت 15 روز شنبه 1395/01/28 در محل نشانی قانونی شرکت واقع در تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی خیابان یازدهم خیابان فراهانی پور پلاک 12 طبقه سوم جنوبی برگزار میگردد حضور به هم رسانند. به همراه داشتن اصل شناسنامه و یا کارت ملی الزامی  است

دستور جلسه:
1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
2-تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1394/09/30 شرکت
3- انتخاب اعضای هیات مدیره
4-انتخاب بازرس قانونی
5-انتخاب روزنامه کثیرالنتشار شرکت
6-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد

12112016113025.jpg


منبع:شرکت سرمایه گذاری ارس صبا
برچسب ها: دعوت ,مجمع عمومی عادی,
 


ارسال نظر
نام:  
ایمیل:    
نظر:  
Captcha