شرکت سرمایه‌گذاری ارس‌صبا

16 Jun 2024 / یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری ارس صبا سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری ارس صبا

 

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام) ثبت شده به شماره 144626 با شناسه ملی 10101875807

 

 

به اطلاع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری ارس صبا سهامی عام، مورخ 16/12/1394 و مجوز شماره 036-230109/944 مورخ 12/10/1394 سازمان بورس و اوراق بهادار و تمدیدیه آن ، مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 000,382,992,33 ريال به مبلغ 000,000,000,100 ريال، منقسم به 000,000,100 سهم 000,1 ریالی به شرح زیر افزایش یابد:

1-      سرمایه فعلی شرکت :   000,382,992,33 ريال

2-      مبلغ افزایش سرمایه :   000,618,007,66 ريال

3-      مبلغ سرمایه پس از افزایش :  000,000,000,100 ريال

4-      ارزش اسمی هر سهم :   000,1 ريال

5-      تعداد سهام عرضه شده :   618,999,48 سهم

6-      نوع سهم: عادی با نام

7-      محل افزایش سرمایه : افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:

              000,618,999,48  ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

            000,000,008,17 ريال از محل سود انباشته   000,618,999,48

8-      موضوع افزایش سرمایه :

اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه ای انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو (سهامی خاص)

9-  به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 16/12/1394 تعداد 144 حق تقدم خرید سهم جدید  و تعداد 50 سهام جایزه تعلق می گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق تقدم های متعلقه هر سهم در گواهینامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

10- سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامه حق تقدم خود را دریافت ننمایند، می توانند جهت دریافت گواهینامه مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.

11-  مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می باشد.

12-  سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شده زیر اقدام نمایند:

- سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جـدید را تأمین نمی کند، می بایـست ظرف مهلت مقرر بهای سـهام یـا ما بـه التـفاوت آن را به حـساب شماره 162818946892 این شرکت نزد بانک اقتصاد نوین شعبه استاد مطهری کد شعبه 162 واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران  خیابان سید جمال الدین اسد آبادی  خیابان یازدهم  خیابان فراهانی پور  پلاک 12  طبقه سوم جنوبی کد پستی 1433653645 ارسال نموده و یا مـدارک را به آدرس تـهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی  خـیابان یازدهم  خـیابان فـراهانی پـور پـلاک 12  طبـقه سوم جنوبی کد پستی  1433653645 تحویل و رسید دریافت نمایند.

- سـهامـدارانی که به مـوجـب گواهیـنامه حق تقدم خـرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بـهای سهام جدید می باشند، می بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات  به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی  تهران  خیابان سید جمال الدین اسد آبادی   خیابان یازدهم  خیابان فراهانی پور  پلاک 12  طبقه سوم جنوبی کد پستی 1433653645 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس تهران  خیابان سید جمال الدین اسد آبادی   خیابان یازدهم  خیابان فراهانی پور  پلاک 12  طبقه سوم جنوبی کد پستی 1433653645تحویل و رسید دریافت نمایند.

13- در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی نسبت به واگذاری حق تقدم خود از طریق فرا بورس ایران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معامله مکرر حق تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می بایست قبل از پایان مهلت پذیر نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید به حساب شماره 162818946892 این شرکت نزد بانک اقتصاد نوین شعبه استاد مطهری کد شعبه 162 واریز کرده و رسید بانکی مربوطه، به انضمام گواهی حق تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی تهران  خیابان سید جمال الدین اسد آبادی   خیابان یازدهم  خیابان فراهانی پور  پلاک 12  طبقه سوم جنوبی کد پستی 1433653645 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس تهران  خیابان سید جمال الدین اسد آبادی  خیابان یازدهم  خیابان فراهانی پور  پلاک 12  طبقه سوم جنوبی کد پستی 1433653645 تحویل و رسید دریافت نمایند . بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.

14- حق تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق فرا بورس ایران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

نکات مهم :

-          مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره نویسی بر عهده ناشر است.

-     ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی  از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضررگردیده اند.

-     ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تائید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.

-     با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نخواهد رسید.

تذکر : با توجه به عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به دارندگان حق تقدم سود تعلق نخواهد گرفت

-     سایر افرادی که تمایل به خرید حق تقدم عرضه شده در فرا بورس ایران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.arassaba.com مراجعه و یا با شماره تلفن 88102982 تماس حاصل نمایند.

-     گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی دراین خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.arassaba.com و سیستم جامع اطلاع  رسانی ناشران به آدرس www.codal.ir در دسترس می باشد.

Agahi16-12-94-small.jpg


منبع:آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه
برچسب ها:آگهی , پذیره نویسی , افزایش سرمایه ,
 


ارسال نظر
نام:  
ایمیل:    
نظر:  
Captcha