شرکت سرمایه‌گذاری ارس‌صبا

19 Sep 2018 / چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیلانه شرکت سرمایه گذاری ارس صبا به شماره ثبت 144626 چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیلانه شرکت سرمایه گذاری ارس صبا به شماره ثبت 144626


منبع:شرکت سرمایه گذاری ارس صبا
برچسب ها:دعوت به مجمع عمومی عادی سالیلانه
 


ارسال نظر
نام:  
ایمیل:    
نظر:  
Captcha